Hội nghị giao ban tháng 8/2012 công trình "Xây dựng sân đỗ nhà ga hành khách T2" và công trình "Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn" tại Cảng HKQT Nội Bài

Hội nghị giao ban tháng 8/2012 công trình Xây dựng sân đỗ nhà ga hành khách T2 và công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn tại Cảng HKQT Nội Bài


Ngày 8/8, Phó Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng đã trực tiếp kiểm tra công trường và chủ trì Hội nghị giao ban tháng 8/2012 công trình "Xây dựng sân đỗ nhà ga hành khách T2" và công trình "Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường lăn" tại Cảng HKQT Nội Bài; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị để bàn giao Ban quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN Cục HKVN cho Tổng công ty Cảng HKVN theo thông báo số 439/TB-BGTVT ngày 6/8/2012 của Bộ GTVT.


Tham dự hội nghị giao ban có Phó Cục trưởng Cục HKVN Lưu Thanh Bình, Giám đốc Ban quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN Cục HKVN, đại diện liên danh nhà thầu ACC-Thành An, đại diện các đơn vị tư vấn giám sát thi công, tư vấn kiểm định chất lượng công trình, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của Cảng HKQT Nội Bài, Ban QLDA nhà ga T2, Cảng vụ hàng không miền Bắc và các Phòng: QLC, KHĐT, TC, KHCN&MT và Văn phòng Cục HKVN.

Qua kiểm tra thực tế tại công trường, nghe báo cáo của chủ đầu tư và 11 ý kiến thảo luận, Phó Cục trưởng đánh giá cao sự hợp tác làm việc nhịp nhàng; sự nỗ lực vượt qua những khó khăn về thời tiết, về nhân lực của các cơ quan, đơn vị để bám sát tiến độ, thực hiện tốt những cam kết tại các đợt giao ban trước đã đề ra.

Về công tác bàn giao của Ban quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN Cục HKVN, Phó Cục trưởng giao Phòng KHĐT Cục HKVN chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các văn bản bàn giao sau khi có quyết định của Bộ GTVT; Ban quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN Cục HKVN bàn giao các nội dung liên quan đến dự án tại cảng cho Tổng công ty Cảng HKVN và các nhiệm vụ khác của Cục giao cho Văn phòng để tiếp tục thực hiện. Phó Cục trưởng yêu cầu việc bàn giao phải đảm bảo các nguyên tắc: Không gián đoạn; Không ảnh hưởng chất lượng chung; Không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn chung; Bàn giao nhanh, dứt điểm; Hồ sơ giải trình, giải ngân chặt chẽ, không làm thất thoát.


Các tin khác

Hỗ trợ trực tuyến
Đặt vé trong nước | Đặt vé ngoài nước
LACVIET.LV01 LACVIET.LV01
LACVIET.LV04 LACVIET.LV04
LACVIET.LV02 LACVIET.LV02
LACVIET.LV03 LACVIET.LV03
Thông tin cần biết khi đi máy bay

Tin Tức